Nytorpsvägen 65,GRÄNNA,563 00

Hjelpelinjen
(410) 575-4048

Western Union
Bitcoin bruker peer-to-peer-teknologi til å fungere uten sentral myndighet eller banker; administrerende transaksjoner og utstedelse av bitcoins utføres kollektivt av nettverket. Bitcoin er åpen kilde; designen er offentlig, ingen eier eller kontrollerer Bitcoin, og alle kan delta. Gjennom mange av sine unike egenskaper tillater Bitcoin spennende bruksområder som ikke kunne dekkes av et tidligere betalingssystem
Wire Transfer
Vi eier og driver tjenestene som tilbys gjennom denne nettsiden. Tjenestene kan endres fra tid til annen, etter eget skjønn av Medical Care 92, og avtalen gjelder for ditt besøk. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppheve deler av avtalen av hvilken som helst grunn og til enhver tid, og slike endringer skal informeres til deg på nettsiden.
Money Gram

Money Gram is a worldwide leader in international money transfers and Travelers Express is the biggest processor of money orders in the U.S. Together we are two trusted names making up Money Gram International, Inc. We have helped People and business by giving reasonable, dependable and convenient payment services since 1940

Bitcoin

Bitcoin uses peer-to-peer technology to operate with no central authority or banks; managing transactions and the issuing of bitcoins is carried out collectively by the network. Bitcoin is open-source; its design is public, nobody owns or controls Bitcoin and everyone can take part. Through many of its unique properties, Bitcoin allows exciting uses that could not be covered by any previous payment system.